Diensefalik Sendrom: Nedenleri, Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri

sağlık
Yükleniyor ...

"Diencephalic syndrome" adı altında birleştirhipotalamik bölgenin yenilmesi ile karakterize bir dizi bozukluk. Hipotalamusun beynin hayati bir parçası olduğuna dikkat edilmelidir, ki bu, bir şekilde veya başka bir şekilde, vücudun tüm organlarını ve sistemlerini nörohormonların salgılanması yoluyla etkiler. Bu nedenle, bu alandaki işlev bozukluğu veya hasar, sinir sistemi ve iç organların işleyişini etkiler.

Diensefalik sendrom ve nedenleri. Aslında, böyle bir gelişmenin nedenleriÇok fazla hastalık var. Çoğu durumda şiddetli kapalı kafa travması sonrası ihlaller meydana gelir. Ek olarak, beynin bu bölgesine kan sağlayan damarlar kolayca büyük makromolekülleri geçirir, bu nedenle çoğu zaman viral veya bakteriyel bir enfeksiyondan muzdarip olan hipotalamustur.

Diencephalic sendromu: semptomlar ve modern sınıflandırma. Hipotalamus-hipofiz sisteminin yenilgisi çok sayıda tezahürlere sahiptir. Bu nedenle diensefalik sendromlar genellikle semptomlarına göre sınıflandırılır.

- Nöroendokrin diensefalik sendromuiç salgı bezlerinin ihlali olarak ifade edilen bozukluk. Nedenleri öncelikle enfeksiyonlar ve kraniocerebral yaralanmalardır. Bu nedenle, çeşitli metabolik bozukluklar, örneğin, obezite, hipertiroidizm, ödem veya diyabet insipidus gelişir. Ayrıca, hasta insanlar baş ağrısı, uykusuzluk, baş ağrısı, histeri ve sürekli sinirlilik şikayetlerinden şikayet ediyorlar. Üreme sisteminin işlevinin ihlali söz konusudur; bu da iktidarsızlığın ortaya çıkmasına, aylık döngünün ve heteroseksüelliğin ihlaline neden olur.

- Nöromüsküler diensefalik sendromdoğrudan kas sistemi bozukluğu ile ilişkili bir hastalıktır. Böyle bir hastalık periyodik olarak ortaya çıkan miyopati ve paroksismal felce neden olur.

- Vegetatif vasküler sendrom - ihlal,Bunun sebebi, çoğu durumda, örneğin influenza, anjina, romatizma veya sıtma gibi bulaşıcı bir bulaşıcı hastalık haline gelir. Bu tür bir hastalığın en sık 30 ila 40 yaş arası kadınlar arasında teşhis edilmesi ilginçtir. Böyle bir sendroma kan basıncındaki dalgalanmalar, nabzın hızlanması ve yavaşlaması, nefes darlığı ve bazen de güneş pleksusundaki ağrı eşlik eder. Kural olarak, hastalık her bir hasta için bireysel olan ciddi krizlerle devam eder, ancak aynı kişi her zaman aynıdır. Saldırı birkaç dakikadan birkaç güne kadar sürebilir.

- Diensefalik epilepsi başka bir hastalıktır.travma sırasında hipotalamik bölgenin bir lezyonu, bir enfeksiyöz hastalık veya ciddi bir hipotermi ile ilişkilidir. Hastalık, hastanın tamamen bilinç kaybettiği ve hafızayla birlikte kaldığı krampları gösterir.

- Nörotrofik diensefalik sendrom -şiddetli döküntü veya ödem görünümünü eşlik eden hipotalamus hastalığı. Sadece insan derisini değil, aynı zamanda kasları, iç organları da etkileyebilir.

- Uyku ve uyanıklık sendromu - daha fazlaBir kişinin sağlığını ve çalışma kapasitesini etkileyen bir kalite ve uyku düzeni ihlali ile birlikte oldukça nadir ve spesifik bir hastalık.

Diencephalic sendromu: tedavi. Uygun tedavi sadece reçete edilebilirTıbbi uzman ve sadece son teşhisden sonra. Tedavi yöntemleri hastalığın nedenine bağlıdır. Eğer her şeyin nedeni bir tümör ise - o zaman mümkünse çıkarılmalıdır. Ek olarak, hastaya bozukluklara bağlı olarak blok veya parasempatik veya sempatik sistem reçete edilir.

Önleyici tedbirlere gelincekafa travması, sinir sistemini ve beyni etkileyen ciddi bir enfeksiyondur ve hipotermi ve endokrin bez hastalıklarından sonra, tüm organların ve organ sistemlerinin kapsamlı ve eksiksiz bir incelemesinden geçmesi gerekir.

Yükleniyor ...
Yükleniyor ...